A downloadable game

Kontroler Xbox One:

Poruszanie: Lewa Gałka

Celowanie Prawa Gałka po wciśnięciu Prawego Trigerra

Skakanie:  A

Klawiatura, Mysz:

Celowanie, Szczelanie: Myszka i lewy przycisk myszy

Skakanie:  Space

Poruszanie: szczałki, WSAD

Download

Download
MakeElonSadAgain.zip 23 MB